Kontakt

Kontakt

"I BAUTA er det låg takhøgde og mykje engasjement. Kontakt oss gjerne for å diskutere ditt prosjekt."

Team BAUTA

Merete Svendsen

Strategiutvikling - Marknadsføring - Kommunikasjon

Merete er ein patriotisk bergenser med hjarte (og ein hyppig besøkt fritidsbustad) i HAFS. Med økonomisk-administrativ bakgrunn frå Høgskulen i Sogndal, marknadsføring frå NHH, og leiar­utviklingsprogram frå AFF, har Merete god innsikt i kva som skal til for å drive godt. Merete har over 20 års erfaring frå det private næringsliv og kompetanse innan forretningsutvikling, strategi, leiing, innovasjon, produktutvikling, sal, merkevarebygging og marknadsføring.

merete@bautautvikling.no +47 934 48 983


Stig Hovlandsdal Øvreås

Webutvikling - Tekst - Visuell kommunikasjon

Stig er vår "trollmann" på nett og har hovudansvar for webutvikling i BAUTA. Med sin master i medievitenskap har Stig ein solid akademisk bakgrunn som har blitt supplert med praktisk erfaring som mellom anna journalist og forfattar. Stig er ein variert fyr som ved siden av koding og teknikk gjerne arbeider med tekst, foto, grafiske oppgåver og ymse anna knytt til marknadsføring og kommunikasjon.

stig@bautautvikling.no +47 977 71 113

Karen Cecilie Heldal

Innhaldsmarknadsføring - Tekst

Karen har brei utdanning og arbeidserfaring innan kommunikasjon, sal, marknadsføring, journalistikk, informasjon og PR. Med eit brennande engasjement for dei gode historiene har bergensaren med fritidsbustad på Lavikdalen dei siste åra arbeida med forteljingar som både fengjer og skaper stoltheit.

karen@bautautvikling.no +47 901 72 111

Merete Svendsen

StrategiutviklingMarknadsføringKommunikasjon

Merete er ein patriotisk bergenser med hjarte (og ein hyppig besøkt fritidsbustad) i HAFS. Med økonomisk-administrativ bakgrunn frå Høgskulen i Sogndal, marknadsføring frå NHH, og leiar­utviklingsprogram frå AFF, har Merete god innsikt i kva som skal til for å drive godt. Merete har over 20 års erfaring frå det private næringsliv og kompetanse innan forretningsutvikling, strategi, leiing, innovasjon, produktutvikling, sal, merkevarebygging og marknadsføring.

merete@bautautvikling.no +47 934 48 983


Stig Hovlandsdal Øvreås

WebutviklingTekstVisuell kommunikasjon

Stig er vår "trollmann" på nett og har hovudansvar for webutvikling i BAUTA. Med sin master i medievitenskap har Stig ein solid akademisk bakgrunn som har blitt supplert med praktisk erfaring som mellom anna journalist og forfattar. Stig er ein variert fyr som ved siden av koding og teknikk gjerne arbeider med tekst, foto, grafiske oppgåver og ymse anna knytt til marknadsføring og kommunikasjon.

stig@bautautvikling.no +47 977 71 113


Karen Cecilie Heldal

InnhaldsmarknadsføringTekst

Karen har brei utdanning og arbeidserfaring innan kommunikasjon, sal, marknadsføring, journalistikk, informasjon og PR. Med eit brennande engasjement for dei gode historiene har bergensaren med fritidsbustad på Lavikdalen dei siste åra arbeida med forteljingar som både fengjer og skaper stoltheit.

peter@bautautvikling.no +47 920 71 077