#skaparkraft

#skaparkraft

Bauta Utvikling AS leverer konkrete, målbare resultat. Vårt team består av ein potent miks av fagkompetanse som ser verksemder på ein heilskapleg måte frå fleire sider. Vi har både erfaring og dei praktiske evnene som skal til for å skape utvikling og vekst. Vårt motto: #skaparkraft

Merete Svendsen

Strategiutvikling - Marknadsføring - Kommunikasjon

Merete er ein patriotisk bergenser med hjarte (og ein hyppig besøkt fritidsbustad) i HAFS. Med økonomisk-administrativ bakgrunn frå Høgskulen i Sogndal, marknadsføring frå NHH, og leiar­utviklingsprogram frå AFF, har Merete god innsikt i kva som skal til for å drive godt. Merete har over 20 års erfaring frå det private næringsliv og kompetanse innan forretningsutvikling, strategi, leiing, innovasjon, produktutvikling, sal, merkevarebygging og marknadsføring.

merete@bautautvikling.no +47 934 48 983


Stig Hovlandsdal Øvreås

Webutvikling - Tekst - Visuell kommunikasjon

Stig er vår "trollmann" på nett og har hovudansvar for webutvikling i BAUTA. Med sin master i medievitenskap har Stig ein solid akademisk bakgrunn som har blitt supplert med praktisk erfaring som mellom anna journalist og forfattar. Stig er ein variert fyr som ved siden av koding og teknikk gjerne arbeider med tekst, foto, grafiske oppgåver og ymse anna knytt til marknadsføring og kommunikasjon.

stig@bautautvikling.no +47 977 71 113

Peter Førsund

Video - Foto - Visuell kommunikasjon

Peter har fotografi og video som base og er utdanna ved Bilder Nordic School of Photography. Der fordjupa han seg i presse og dokumentar med fokus på visuell kommunikasjon. Grafisk design og web kom inn i biletet etter å ha jobba som interaksjonsdesignar og inbound marketing-konsulent. Peter har eit lidenskapeleg forhold til det visuelle og seier seg ikkje ferdig før hans største kritikar er nøgd, nemleg han sjølv.

peter@bautautvikling.no +47 920 71 077


Karen Cecilie Heldal

Innhaldsmarknadsføring - Tekst

Karen har brei utdanning og arbeidserfaring innan kommunikasjon, sal, marknadsføring, journalistikk, informasjon og PR. Med eit brennande engasjement for dei gode historiene har bergensaren med fritidsbustad på Lavikdalen dei siste åra arbeida med forteljingar som både fengjer og skaper stoltheit.

karen@bautautvikling.no +47 901 72 111

Merete Svendsen

StrategiutviklingMarknadsføringKommunikasjon

Merete er ein patriotisk bergenser med hjarte (og ein hyppig besøkt fritidsbustad) i HAFS. Med økonomisk-administrativ bakgrunn frå Høgskulen i Sogndal, marknadsføring frå NHH, og leiar­utviklingsprogram frå AFF, har Merete god innsikt i kva som skal til for å drive godt. Merete har over 20 års erfaring frå det private næringsliv og kompetanse innan forretningsutvikling, strategi, leiing, innovasjon, produktutvikling, sal, merkevarebygging og marknadsføring.

merete@bautautvikling.no +47 934 48 983


Stig Hovlandsdal Øvreås

WebutviklingTekstVisuell kommunikasjon

Stig er vår "trollmann" på nett og har hovudansvar for webutvikling i BAUTA. Med sin master i medievitenskap har Stig ein solid akademisk bakgrunn som har blitt supplert med praktisk erfaring som mellom anna journalist og forfattar. Stig er ein variert fyr som ved siden av koding og teknikk gjerne arbeider med tekst, foto, grafiske oppgåver og ymse anna knytt til marknadsføring og kommunikasjon.

stig@bautautvikling.no +47 977 71 113


Peter Førsund

VideoFotoVisuell kommunikasjon

Peter har fotografi og video som base og er utdanna ved Bilder Nordic School of Photography. Der fordjupa han seg i presse og dokumentar med fokus på visuell kommunikasjon. Grafisk design og web kom inn i biletet etter å ha jobba som interaksjonsdesignar og inbound marketing-konsulent. Peter har eit lidenskapeleg forhold til det visuelle og seier seg ikkje ferdig før hans største kritikar er nøgd, nemleg han sjølv.

peter@bautautvikling.no +47 920 71 077


Karen Cecilie Heldal

InnhaldsmarknadsføringTekst

Karen har brei utdanning og arbeidserfaring innan kommunikasjon, sal, marknadsføring, journalistikk, informasjon og PR. Med eit brennande engasjement for dei gode historiene har bergensaren med fritidsbustad på Lavikdalen dei siste åra arbeida med forteljingar som både fengjer og skaper stoltheit.

karen@bautautvikling.no +47 901 72 111


Strategi / Utvikling

Kjernen i eit BAUTA-prosjekt er ein grundig analyse av den aktuelle verksemda. Verksemda sine mål, verdiar og marknadssituasjon er utgangspunkt for dei marknadsstrategiar som blir utvikla. Deretter kan ein jobbe systematisk med å utvikle merkevarer og konkurransefortinn.

Meir om strategi / utvikling

Visuell kommunikasjon

Å formidle kven du er og kva du står for som verksemd kan vere ei utfordring. BAUTA finner visuelle former som både passar og fungerer. Vi bistår i utforming av logoar, trykksaker, nettsider og andre grafiske og visuelle uttrykk som vektlegg kven du er, og korleis du vil bli oppfatta.

Meir om visuell kommunikasjon

Marknadsføring

Marknadsføring er i dag så mangt, og kampen om merksemda er stor. BAUTA har verktøya som trengs for å skape funksjonelle og attraktive løysingar. Vi rådgir, kursar og gjennomførar i mellom anna spørsmål knytt til sosiale medier og andre kommunikasjons­former.

Meir om marknadsføring

Heilskap
nøkkelen til suksess

post@bautautvikling.no | +47 934 48 983