#skaparkraft

#skaparkraft

Bauta Utvikling AS leverer konkrete, målbare resultat. Vårt team består av ein potent miks av fagkompetanse som ser verksemder på ein heilskapleg måte frå fleire sider. Vi har både erfaring og dei praktiske evnene som skal til for å skape utvikling og vekst. Vårt motto: #skaparkraft

Strategi / Utvikling

Kjernen i eit BAUTA-prosjekt er ein grundig analyse av den aktuelle verksemda. Verksemda sine mål, verdiar og marknadssituasjon er utgangspunkt for dei marknadsstrategiar som blir utvikla. Deretter kan ein jobbe systematisk med å utvikle merkevarer og konkurransefortinn.

Meir om strategi / utvikling

Visuell kommunikasjon

Å formidle kven du er og kva du står for som verksemd kan vere ei utfordring. BAUTA finner visuelle former som både passar og fungerer. Vi bistår i utforming av logoar, trykksaker, nettsider og andre grafiske og visuelle uttrykk som vektlegg kven du er, og korleis du vil bli oppfatta.

Meir om visuell kommunikasjon

Marknadsføring

Marknadsføring er i dag så mangt, og kampen om merksemda er stor. BAUTA har verktøya som trengs for å skape funksjonelle og attraktive løysingar. Vi rådgir, kursar og gjennomførar i mellom anna spørsmål knytt til sosiale medier og andre kommunikasjons­former.

Meir om marknadsføring

Heilskap
nøkkelen til suksess

post@bautautvikling.no | +47 934 48 983